Eines per a professionals

Reconeixem la importància de proporcionar formació especialitzada i recursos a professionals per millorar la qualitat de l’acompanyament a les persones amb la Síndrome X Fràgil. Creiem que el coneixement i la sensibilització són claus per crear entorns inclusius i fomentar el desenvolupament òptim de la societat.

Assessorament per a professionals

Oferim orientació també als professionals que treballen en centres destinats a la diversitat funcional.

La xerrada es desenvolupa des d’una perspectiva basada en el treball d’intel·ligència emocional, centrant-se en el desenvolupament de les habilitats emocionals i socials bàsiques, com ara l’autoconeixement, la regulació conductual, la motivació, l’empatia i les habilitats socials. Aquest enfocament destaca que el quocient intel·lectual representa només el 20% de l’èxit vital, mentre que els professionals disposen del 80% restant per treballar amb el col·lectiu i assegurar el projecte de vida de cada persona. Aquesta perspectiva integral pretén dotar als professionals d’eines fonamentals per oferir una atenció completa i personalitzada.

Si tens interès en l’assessorament per a professionals, posa’t en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari o bé enviant un correu electrònic a info@xfragil.cat.

Sessions per a futurs professionals

Aquesta iniciativa té com a objectiu principal donar a conèixer la Síndrome X Fràgil i proporcionar eines essencials per a futurs professionals que treballaran en l’àmbit de la diversitat funcional intel·lectual.

 

Principals Objectius:

  • Sensibilització i Coneixement:  Introduïm a l’alumnat els aspectes essencials de la Síndrome X Fràgil, fomentant la comprensió de les seves característiques i necessitats úniques.
  • Estratègies d’Inclusió Social:  Abordem estratègies pràctiques per fomentar la socialització i la inclusió de persones amb la Síndrome X Fràgil a la societat.
  • Disseny d’Objectius Individualitzats: Presentem mètodes efectius per dissenyar i implementar objectius individualitzats per a les persones amb la Síndrome X Fràgil, reconeixent la seva singularitat i el seu potencial.
  • Metodologia Basada en l’Apoderament: Posem èmfasi en reconèixer i potenciar les capacitats individuals. L’alumnat aprèn com facilitar l’autonomia i l’autoestima de les persones amb la Síndrome X Fràgil.
  • Mecanismes de Seguiment i Avaluació: Un mecanisme efectiu de seguiment i avaluació permet a professionals avaluar el progrés i ajustar les estratègiees segons les necessitats individuals de cada persona amb X Fràgil.
  • Eines per Afavorir l’Autonomia: Proporcionem eines pràctiques que ajuden a afavorir l’autonomia de les persones amb la Síndrome X Fràgil, abordant temes com l’autogestió, les habilitats de la vida diària i la participació comunitària.
  • Tècniques per Potenciar les Habilitats Cognitives: Presentem tècniques específiques per potenciar les habilitats cognitives, facilitant aprenentatges posteriors més complexos i afavorint el desenvolupament integral de les persones amb la Síndrome X Fràgil.

 

Aquestes xerrades ofereixen una oportunitat única per als i les estudiants d’explorar, comprendre i adquirir habilitats pràctiques que seran essencials en el seu futur treball amb la diversitat funcional intel·lectual.

Si tens interès en l’assessorament per a futurs professionals, posa’t en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari o bé enviant un correu electrònic a info@xfragil.cat

Taller per al professorat

Cada dos anys organitzem un taller específic per a professionals de l’educació, una sessió online dissenyada per millorar la capacitat de respondre a les necessitats específiques dels estudiants amb Síndrome X Fràgil i per crear un espai d’aprenentatge més inclusiu per a tots.