Quaderns

En aquesta secció trobareu uns quaderns elaborats entre el 2009 i el 2015, des d’aleshores, la societat ha avançat, així com el llenguatge utilitzat, els mètodes de diagnòstic i les prevalences, de manera que s’han de llegir amb la mirada posada en aquella època i no pas amb els ulls inclusius d’aquesta:

Quadern nº1: Què és la Síndrome X Fràgil?

Informació bàsica sobre la síndrome. Com es manifesta, com se’n fa el diagnòstic i quines són les principals característiques de l’afectació des del punt de vista pràctic i mèdic.

Quadern nº2: Transtorn de conducta en la Síndrome X Fràgil

Aquest quadern es centra en els trets més usuals de la conducta d’un infant que pateix la Síndrome X Fràgil. Informació indispensable per entendre el seu comportament i com afrontar-lo.

Quadern nº3: El control d’esfínters

La informació que podreu trobar en aquesta edició va enfocada de forma exclusiva a una necessitat bàsica que pot ser difícil de resoldre en molts casos. Consells i recomanacions per a l’aprenentatge del control d’esfinters.

Quadern nº4: Aspectes Sensorials i Motrius en la SXF

Hi ha eines necessaries en el dia a dia que ens faciliten l’adaptació de tots els nois i noies amb la Síndrome. Algunes claus i activitats per fer a casa que contribuiran a una millor integració sensorial.

Quadern nº5: Comunicació i llenguatge en la SXF

Aquest quadern pretén donar a conèixer com es caracteritza el llenguatge oral en els infants amb SXF i en l’etapa adulta.