Missió, visió i valors

Missió:

Proporcionar suport a les famílies amb persones amb la Síndrome X Fràgil, treballant per millorar la qualitat de vida de les persones, dotant-les d’autonomia i recursos socials per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Busquem també fomentar la consciència pública i la comprensió de la síndrome X fràgil en la ciutadania.

Visió:

Dotar a les persones amb la Síndrome X Fràgil les eines i els coneixements necessaris per ser autònomes. Acompanyem les persones en el camí cap a la socialització, posant èmfasi en la importància que tothom tingui accés a moments d’oci i esbarjo. Busquem no només millorar la qualitat de vida immediata, sinó també capacitar-les per assolir la independència i la participació plena en la comunitat, garantint alhora que gaudeixin de les oportunitats per connectar-se i participar en activitats recreatives i socials.

Valors:

 • Empatia: Abordem les necessitats de les famílies amb comprensió i empatia, proporcionant suport emocional i pràctic.
 • Inclusió: Creiem en la inclusió de totes les persones.
 • Col·laboració: Teixim complicitats amb altres organitzacions, professionals de la salut i la comunitat per millorar les oportunitats i els recursos disponibles.
 • Educació: Promovem l’educació continuada sobre la síndrome X fràgil per aconseguir una comprensió més àmplia i fer passes cap a la inclusió efectiva i real.

L’entitat

L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil neix l’any 1995 per donar resposta a les necessitats de les famílies que tenen fills o filles afectats amb aquesta síndrome. Moltes d’aquestes famílies han passat per moments difícils i de gran incertesa al rebre el diagnòstic, i l’Associació esdevé un punt de trobada i un espai de recolzament, d’interacció i d’intercanvi d’experiències i sentiments.

És per això, que un dels objectius bàsics de l’Associació és oferir acollida i ajuda a les famílies que han estat diagnosticades. a la vegada també fer divulgació, sensibilització i formació a la ciutadania per tal de donar a conèixer la Síndrome arreu.

Formem part activa de diverses federacions per tal d’establir complicitats i sinergies que ens permetin avançar cap a una societat d’escala humana:

 • Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM)
 • Federación Española de Asociaciones del SXF
 • Federación Española de las Enfermedades Raras (FEDER)
 • Codi ètic de les associacions de Barcelona
 • The National Fragile X Foundation (NFXF)
 • Plataforma de Malalties Minoritàries

 

Cal destacar, que des del 2005, l’Associació està declarada com a Entitat d’Utilitat Pública, inscrita al registre amb el número 16.155.

Una mica d’història

Per a donar forma al projecte de l’Associació, es va sol·licitar l’ajuda de l’artista Joana Catot perquè treballés en una proposta per al desenvolupament del que seria l’actual icona del X Fràgil, la papallona. La Joana veia la “X” com a imatge, però també un ésser viu, i és així com sorgeixen diverses papallones en les seves propostes.

L’elecció va resultar molt difícil. Es va demanar a un infant amb la Síndrome X Fràgil que seleccionés una papallona amb el seu corresponent color. Va ser en aquell moment quan va aparèixer per primera vegada la papallona que representa a les nostres Associacions i a la Síndrome X Fràgil.

En aquest procés van col•laborar-hi Elena Tremoleda, Carmen Brun, Montse Milà, Albert Lahuerta, Raquel Fürgang, Inés Sánchez, José Luís García, Teresa León i Yoyes Lamarca.

Es pot destacar que la selecció va estar realitzada amb molta receptivitat per part de l’artista ja que existeixen moltes connotacions entre la Síndrome i la papallona: la papallona és fràgil, aleteja, és hiperactiva, té moltes ganes de viure, té semblança amb la X, etc.

Un altre dia destacat en referència a la papallona, va ser quan l’octubre del 2001 el grup La Oreja de Van Gogh ens va dedicar la seva cançó “Mariposa”.

Més endavant el nostre logotip va ser adoptat per altres associacions germanes d’Espanya i de l’Amèrica Llatina.

Presidència

L’Associació ha tingut diverses presidències amb la corresponent Junta Directiva. A continuació s’anomenen les diverses persones que han dedicat part del seu temps en tirar endavant l’associació des de la posició de la Presidència de l’entitat:

 • Carles-Miquel Fauró i Sánchez (1995-1996)
 • Albert Lahuerta Montoliu (1996-2002)
 • Manel Rodés (2002-2004)
 • Mercè Bellavista (2004-2017)
 • María Elena González (2017- 2018)
 • Lídia Méndez (Des de 2018)