L’aplicació pionera del sistema ABAS II en el Programa d’Autodeterminació

Uns objectius clars, unes eines adients i un sistema d’avaluació que permeti mesurar correctament per donar-nos una fotografia de l’evolució de cada persona. Aquests són alguns dels pilars fonamentals sobre els que treballa l’equip d’atenció directa de l’Associació.   Una bona mostra del que volem dir és la implementació del sistema ABAS II (Adaptive Behavior […]