Fomentant la independència de les persones joves amb Síndrome de X Fràgil

El camí cap a l’assoliment del projecte de vida comença amb les accions més quotidianes a l’entorn proper. Arribar a la vida adulta comporta una sèrie d’aprenentatges que s’han anat forjant dia rere dia: des de cordar-se les sabates fins fer ús dels equipaments comunitaris passant per l’orientació espacial o la la compra d’aliments a […]