RLE International Iberia i la mirada inclusiva

RLE International Iberia i la mirada inclusiva

Celebrar anys és motiu d’alegria, de celebració, de mirada vibrant i bons propòsits. Tot plegat, està estretament relacionat amb el benestar de les persones.

Això ho saben molt bé a RLE International Iberia, una empresa multinacional del sector tecnològic amb una important mirada social que col·labora amb l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil. 

La fórmula de la col·laboració és senzilla i a la vegada carregada d’emoció: cada dia que un treballador o treballadora de l’empresa fa anys, l’Associació felicita a la persona a través de les històries d’Instagram.

A la vegada RLE International Iberia demostra el compromís efectiu i real amb les persones amb X Fràgil, realitzant un donatiu a l’Associació.

Podríem dir que cada aniversari de la plantilla de RLE International Iberia és una alenada d’aire fresc per a l’Associació, ja que amb gestos com aquest ens ajuden a seguir impulsant projectes que millorin la qualitat de vida de les persones amb X Fràgil i les seves famílies.

Aquesta col·laboració es remunta a l’any 2020, i des d’aleshores s’han destinat els donatius de RLE International Iberia als 3 grans programes de l’entitat:

  • El Programa d’Autodeterminació (PdA), on l’objectiu és assolir la realització personal, portant a terme el projecte de vida amb la màxima autonomia possible: des de com agafar el transport públic fins a conèixer les possibilitats d’oferta d’oci i participar-hi lliurement, passant per com fer ús de la via pública o la importància de les relacions interpersonals; per posar només alguns exemples. Per això es treballa de manera totalment personalitzada a l’entorn del domicili de la persona, amb el suport professional especialitzat en X Fràgil.
  • El Programa d’Atenció a la Infància (PAI), que ajuda a potenciar les funcions cognitives bàsiques per afavorir la posterior adquisició d’aprenentatges més complexos. Per fer-ho, comptem amb el recolzament de NeuronUp, una eina d’entrenament i estimulació cognitiva com la memòria o l’atenció. Aquestes sessions es realitzen a casa de la persona afectada a càrrec de professionals de la psicologia especialitzats.
  • El Programa de Socialització Inclusiva (PSI), que ofereix eines d’apoderament i construcció de la identitat però també es treballen la responsabilitat i habilitats socials o maneres de reduir l’ansietat social que suposa el transport públic, entre d’altres.

Tot plegat, en el marc de sortides d’oci educatiu, on es realitzen sortides i activitats en grup, diferenciades per dues etapes vitals: infants i adults, i en la que s’hi convida a participar a germanes i germans de les persones afectades, d’aquesta manera, es viu una jornada d’oci inclusiu.

En aquests grups, es creen vincles de complicitat i es generen dinàmiques de conversa i socialització, fet que aporta un benestar a la persona i se sent part activa de la societat, també en moments d’oci.

Així doncs, RLE International Iberia, a través dels aniversaris de les persones que formen part de l’empresa, contribueix a fer passos cap a l’assoliment d’una societat més plural, inclusiva, humana i compromesa.

Moltes gràcies!