Fomentant la independència de les persones joves amb Síndrome de X Fràgil

Fomentant la independència de les persones joves amb Síndrome de X Fràgil

El camí cap a l’assoliment del projecte de vida comença amb les accions més quotidianes a l’entorn proper. Arribar a la vida adulta comporta una sèrie d’aprenentatges que s’han anat forjant dia rere dia: des de cordar-se les sabates fins fer ús dels equipaments comunitaris passant per l’orientació espacial o la la compra d’aliments a través de la bona entesa de la gestió econòmica.

Tota persona amb els suports adequats pot portar a terme el seu projecte de vida. Des de l’Associació comptem amb el Programa d’Autodeterminació, on es realitza un acompanyament personalitzat i a l’entorn quotidià, afavorint l’assoliment de les tasques. 

Protocol de treball

Com sempre, la comunicació amb la família és la clau per fixar objectius a partir de les seves inquietuds. Una segona trobada amb la persona participant del PdA concreta els objectius i conèixer l’entorn natural (barri, centre educatiu, entorn social, etc). I és a partir de la informació rebuda que s’elabora un pla de treball personalitzat on es fa camí cap als objectius a través d’activitats variades, les quals s’adapten a l’evolució de la intervenció. 

A més, cada setmana, una persona integrant de l’equip educatiu interdisciplinari de l’associació que realitza la intervenció, porta a terme un petit informe i tres cops l’any es reuneix amb la família per fer una avaluació de la feina realitzada i aplicar els ajustos necessaris.

Exemples de treballs i activitats d’aquest any:

Treballem la concentració amb l’Izan.

Un element molt important és desenvolupar l’atenció, aquest és un pas previ necessari per poder treballar l’entesa del sistema monetari.

Amb en David R treballem l’orientació.

Senyalant en un plafó els punts de referència, en David podrà anar des de la parada de bus que té a prop de casa fins al centre ocupacional.

Identificació de nombres. El treball de l’Eduard.

Treballem l’atenció sostinguda a partir del joc i la ubicació espai- temps amb l’agenda de l’escola: Què hem de fer avui i quines tasques tenim pendents realitzat pels pròxims dies.

A més, l’Eduard treballa en identificar i discriminar els números del 1 al 10. Aquest tipus d’exercici és fonamental per al desenvolupament de les seves habilitats matemàtiques bàsiques, que són essencials per a la gestió de tasques diàries com anar a comprar.

Sistema Monetari a través del joc amb l’Alex

Es parteix d’un import (que ve a ser un límit pressupostari), i amb l’ajuda d’una calculadora, es van sumant els imports dels productes que es poden comprar fins arribar a cobrir el pressupost inicialment acordat.

En Joel desplega les habilitats de compra

Amb la missió clara d’identificar certs productes, en Joel realitza la cerca entre els passadisos del supermercat i troba els que s’han de comprar.

Habilitats monetàries, pràctiques, coneixement del temps i gestió emocional amb en David O

Per practicar la gestió monetària, ens imaginem que fem una compra i és en aquesta simulació que en David suma els euros amb l’ajuda d’una recta numèrica (del 0 al 10), després ho aplica a l’escenari real del supermercat.

En David té motíssima memòria i té present tot allò que ha de comprar, tot i així, sempre porta damunt una llista elaborada amb pictogrames. Així segur que no queda res en l’oblit 😉

Practiquem també que en David es lligui els cordons de les seves sabates, especialment les botes de futbol. Quan va a jugar a futbol, sol demanar ajuda per lligar-se les botes, però les bambes de cada dia li resulta més senzill i ho fa ell mateix.

L’acompanyem també en el procés de comunicar i expressar sentiments i estats d’ànim d’una manera oberta i saludable. 

I també i no menys important, practiquem el coneixement de les hores en el rellotge digital de numeració de 24h i la conversió al rellotge analògic d’agulles. Aquest és un dels elements claus per la comprensió del temps i l’autonomia per organitzar-se.

Lectoescriptura i flexibilitat amb en Mallol

Per encàrrec de la tutora de l’escola, treballem especialment la lectura i l’escriptura a través d’un joc que relaciona pictogrames amb paraules així com també fer sopes de lletres. Dues maneres amb una dosi de joc que fa que la pràctica sigui molt més àgil i amena de tractar.

També posem en pràctica la seva flexibilitat a l’hora de realitzar sortides, ajudant-lo a acceptar canvis en la rutina i millorant la seva paciència a l’hora de rebre el canvi en compres.

El Programa d’Autodeterminació no només proporciona eines i habilitats pràctiques per a la vida diària dels joves amb Síndrome de X Fràgil, sinó que també els ajuda a construir confiança en si mateixos i a fomentar la seva independència.

Gràcies a l’atenció personalitzada i a l’enfocament en l’entorn natural, les persones poden desenvolupar les seves capacitats de manera efectiva i significativa, aconseguint una millor inclusió social i una major autonomia en la seva vida quotidiana.