Fundació El Somni dels Nens, un gran suport

Fundació El Somni dels Nens, un gran suport

Els camins que es recorren amb companyia són millors. Saber que es compta amb la complicitat d’algú altre, fa que el camí sigui més amable de recórrer.

Justament això, complicitat, recolzament i una mà amiga són conceptes que resideixen a l’ADN de la Fundació El Somni dels Nens. Una entitat nascuda el 1.999 que vetlla pel benestar dels infants hospitalitzats o que pateixen malalties greus a través d’accions que facin arrencar-los un somriure proporcionant il·lusió i ajudant a mantenir una actitud positiva. Les accions poden ser tant variades com donacions a nivell individual, sortides d’oci col·lectiu, joguines o tallers.

Però la tasca de la Fundació El Somni dels Nens no acaba aquí, sinó que realitza accions d’humanització d’entorns pediàtrics, compta amb un programa de suport psicològic o col·labora amb altres entitats que treballen amb infants amb necessitats específiques com és el cas de la nostra associació.

Des de fa uns anys, recorrem el camí cap a la millora de la qualitat de vida de les persones amb X Fràgil i les seves famílies amb la seva companyia. En concret, la confluència té lloc en 3 factors clau com són El Programa de Socialització Inclusiva, el Programa d’Atenció a la Infància i en els Tallers per a famílies.

El Programa de Socialització Inclusiva (PSI) està adreçat a nois i noies d’entre 6 i a 14 anys, així com també als germans i germanes no afectades. Esdevé un espai d’oci inclusiu que acompanya el seu procés d’apoderament i construcció d’identitat. Les sortides es realitzen en cap de setmana, habitualment el dissabte, i es treballa l’apoderament, la presa de consciència sobre les capacitats, així com altres objectius acordats amb la família. 

Les sortides es desenvolupen sota l’atenta mirada de professionals de la psicologia i la teràpia ocupacional de l’Associació que realitzen tot l’acompanyament que la persona necessita per assolir els objectius.

 

Per la seva banda, el Programa d’Atenció a la Infància (PDA) ajuda a potenciar les funcions cognitives bàsiques que permeten afavorir l’adquisició d’aprenentatge complexe. Per portar-ho a terme, es compta amb NeuronUp, una eina digital d’entrenament i estimulació dels processos cognitius.

Les sessions es desenvolupen de manera totalment personalitzada, a casa de l’infant, amb la durada d’una hora per persona i de la mà de professionals de la psicologia.

 

I els Tallers per famílies, amb caràcter mensual. s’ofereix un taller de formació sobre diferents temàtiques (jurídiques, educatives, d’autocura….) amb ponents especialitats en la temàtica, on les famílies poden informar-se i adquirir eines per l’acompanyament dels seus fills i filles

 

En tots aquestes iniciatives, rebem la valuosa aportació de Fundació El Somni dels Nens, que ens permeten no només portar-les a terme amb la imprescindible tasca de l’equip professional, sinó també generar benestar, inclusió i il·lusió als infants que formen part de la nostra entitat, treballant per assolir una societat on tothom hi té cabuda i no hi ha ningú invisible.