La divulgació de la Síndrome X Fràgil, una de les nostres raons de ser.

La divulgació de la Síndrome X Fràgil, una de les nostres raons de ser.

La informació i les eines son elements clau per a un bon acompanyament de les persones.

 

Des de fa anys assessorem en matèria de la Síndrome X Fràgil a professionals amb els que treballem de manera habitual però ara hem fet un pas més i assessorem a professionals de centres que atenen al col·lectiu amb diversitat funcional. L’equip del Servei d’Orientació i Inserció (SOI) i del Centre de Terapia Ocupacional (CTO) del Taller Alba de l’Associació Comarcal Prodiscapacitats del Baix Llobregat (ACOSU) han acollit aquest assessorament amb una satisfacció notòria ja que d’aquesta manera tenen els coneixements sobre com atendre a les persones amb X Fràgil.

La xerrada es desenvolupa des d’una perspectiva d’actuació basada en el treball d’inteligencia emocional i es concreta en relació al desenvolupament de les habilitats emocionals i socials bàsiques (autoconeixement, regulació conductual, motivació, empatia i habiltats socials). Doncs el quocient intel·lectual suposa únicament el 20% de l’èxit vital, quan com a professionals, tenim al nostre abast un 80% de possibilitats de treball amb el col·lectiu atès per garantir el projecte de vida de cada persona.

Aprofundir en la sensibilització del col·lectiu amb diversitat funcional intel·lectual, donar a conèixer la Síndrome X Fràgil, afavorir indicadors de la detecció precoç, oferir eines de treball educatiu o exposar els nostres programes centrats en el desenvolupament de l’autonomia i les habilitats cognitives i l’oci inclusiu.

Són alguns dels aspectes que també es tracten en les xerrades divulgatives que oferim a centres educatius, on, com sempre, la finalitat és donar la informació necessària per a que els i les professionals del futur puguin oferir el suport adequat a les persones amb X Fràgil.

Aquest novembre hem pogut fer divulgació de la Síndrome a estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’Institut Ferran Tallada i a l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’Institut Can Vilumara. Com sempre, l’experiència és més que positiva, acosta la Síndrome als futurs professionals i interpel·la a l’alumnat fins al punt de generar interès per dedicar part del seu temps lliure a realitzar un voluntariat a l’Associació. 

Experiències que ens fan avançar cap al benestar de les persones amb X Fràgil i cap a una societat on tothom hi tingui espai i ningú quedi enrere.